Konzervatórium v Košiciach, Exnárova č. 8, 040 22

Štúdium na strednej škole umeleckého zamerania.


Ponúkame Vám štúdium v odboroch: Hudba, Spev, Tanec a Hudobno-dramatické umenie.

Ide o súvislé šesťročné denné štúdium, v ktorom je štvrtý ročník ukončený maturitnou skúškou a následne môže žiak pokračovať v štúdiu na VŠ či už umeleckého, pedagogického, prípadne iného humánneho zamerania, alebo pokračuje u nás v štúdiu v piatom a šiestom ročníku. Absolvovanie šesťročného vzdelávacieho programu je ukončené absolventskou skúškou, po ktorej dostáva žiak absolventský diplom s právom používať neakademický titul "diplomovaný umelec" - Dis.art., čím sa stáva  kvalifikovaným pedagógom pre ZUŠ, centrá voľného času, môže sa uplatniť ako kultúrny osvetový pracovník, alebo ako aktívny umelec.

Naše konzervatórium disponuje dvoma baletnými sálami, divadelnou sálou, odbornými učebňami s hudobnými nástrojmi a špeciálnymi učebňami vybavenými modernou didaktickou audio-video technikou.

V škole pôsobí Ľudový orchester, Komorný orchester, Jazzový a muzikálový orchester, Dievčenský zbor Tempo.
Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix, anglickou kráľovnou Alžbetou II., zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku.


História konzervatória

Naša škola bola založená v roku 1992 pod názvom Stredná umelecká škola, neskôr pôsobila pod názvom Spojená škola s organizačnými zložkami Konzervatórium a Stredná umelecká škola. V súčasnosti nesie názov Konzervatórium Exnárova 8 v Košiciach.

Predovšetkým vďaka dvadsaťročnej tradícii, kolektívu mladých, no erudovaných pedagógov a aktívnych umelcov, ktorí nezištne odovzdávajú svoje skúsenosti mladej generácii, sa naša škola teší veľkej popularite a obľube zo strany študentov.

Areál školy je situovaný v peknom, tichom prostredí a jeho súčasťou je aj vlastný internát.

Konzervatórium Košice - umelecká stredná škola
Konzervatórium Košice - divadlo

Po rozkliknutí máte možnosť nahliadnuť na proces výučby jednotlivých odborov.


» hudba 
»
spev
» 
tanec
»
herectvo

Konzervatórium v Košiciach. Kontaktné informácie.

Adresa: Exnárova č. 8, 040 22 Košice
Tel. číslo: 055/290 16 28

E-mail: 
sekretariat@kek.sk
Web: 
www.konzervatoriumexnarova.sk

Domovská stránka: 
www.kek.sk

Záujem o štúdium môžete prejaviť aj prostredníctvom nasledujúceho formulára. 

  Polia označené * sú povinné
  Vaše meno:
  Tel. číslo:
*  E-mail:
*  Záujem o:
  
  
  
  
     
*  Vaše otázky ohľadom štúdia:

   
Prihlášky na štúdium na našej škole sa podávajú do konca februára.

Konzervatórium Košice - speváčka
,
Konzervatórium Košice - hudba, spev
 
Konzervatórium Košice - tanec Konzervatórium Košice - herectvo
 

Konzervatórium v Košiciach

Google Maps